Біоенергетика


Придатність відходів цукрових буряків для виробництва водневмісного газу

Енергетика відіграє важливу роль у формуванні та підтримці сучасної економіки. З індустріалізацією постійно зростає потреба в енергії, для задоволення якої використовуються викопні види палива, ядерне паливо та відновлювані джерела енергії. Найважливішими причинами нещодавнього зростання інтересу до альтернативних відновлюваних джерел енергії є обмеженість викопного палива, коливання цін на нафту,...


Економічні та правові аспекти прямої переробки цукрових буряків на етанол

Раціональне використання сільськогосподарської сировини стає ключовим питанням системного підходу до сталого управління природними ресурсами. Передбачається, що продукція з сільськогосподарської сировини буде поступово витісняти продукцію, вироблену з викопного палива, створюючи таким чином новий ринок біопродуктів, у тому числі біопалива.


Продукти переробки цукрових буряків як сировина для виробництва хімічних речовин та біорозкладних полімерів (частина 1)

Збільшення виробництва білого цукру призводить до більшої кількості біовідходів від технологічних процесів, що вимагають розробки нових технологій використання цих відходів, на додаток до їх використання в якості корму для тварин або зеленого добрива в сільському господарстві. З огляду на поточні та прогнозовані зміни на ринку цукру, виробники цукру розглядають можливість розробки альтернативних м...


Продукти переробки цукрових буряків як сировина для виробництва хімічних речовин та біорозкладних полімерів (частина 2)

За матеріалами статті на тему «Продукти переробки цукрових буряків як сировина для хімічних речовин та біорозкладних полімерів» («Products of sugar beet processing as raw materials f...


Основні рушійні сили ринку етанолу в ЄС та США з особливим наголосом на пандемії COVID-19

Етанол — це широко розповсюджене паливо, а також паливна добавка. Його вартість тісно пов’язана з ціною на бензин, який є його основним замінником. Викопні енергетичні ресурси Землі обмежені, їх подальше використання завдає все більшої шкоди навколишньому середовищу через забруднення та глобальне потепління. Протягом дуже нетривалого періоду часу людство повинне перейти на використа...


Вплив процесу зберігання цукрових буряків на їх біохімічний потенціал метану

Спосіб зберігання цукрових буряків значною мірою впливає на їх фізичні та хімічні властивості, що згодом може визначити їх біохімічний потенціал метану. У дослідженні були протестовані зразки свіжих цукрових буряків, а також буряків, що зберігалися двома способами — в герметичних умовах та у відкритому контейнері. В обох випадках вимірювання проводилися через 4, 8, 16 і 32 тижні зберігання....


Додавання селену під час ферментації меляси та Saccharomyces cerevisiae для збільшення виробництва біоетанолу

Харчові відходи містять основні вуглеводи, такі як пектинові, крохмалисті та цукристі сполуки, які накопичуються та викликають екологічні проблеми. Включення біотехнологічних методів та підходів у хімічні та екологічні інженерні аспекти представляють великий інтерес для подолання екологічних проблем, що виникають внаслідок збільшення відходів. Останнім часом збільшується інтерес до використання ха...


Чи може анаеробне дигерування бурякового жому підтримати циркулярну економіку?

Анаеробне дигерування (AD), відоме як біологічний процес перетворення складних органічних матеріалів у біогаз без участі кисню, здатний переробляти багатотонні обсяги біомаси, наприклад, жом цукрових буряків (SBP). На додаток до виробництва біогазу, використання дигестату дозволяє використовувати живильні речовини та органічний вуглець на сільськогосподарських угіддях. Дигестат все ще містить вели...


Придатність цукрових буряків для виробництва біогазу з точки зору тривалості їх зберігання та вмісту цукру

Метою дослідження було визначити придатність цукрових буряків для виробництва біогазу з урахуванням тривалості їх зберігання та вмісту цукру. Дослідження включало аналіз виходу метану та біогазу з цукрових буряків. Визначено залежність між вмістом цукру в коренях, тривалістю їх зберігання та процесом ферментації метану. Для цього експерименту було використано цукрові буряки з вмістом цукру 17,6% т...


Буряковий жом — універсальна сировина для виробництва біогазу (частина 1)

Виробництво біогазу — гарний варіант доповнення сонячної та вітрової енергії. Правильний вибір сировини є досить важливим чинником для уникнення дорогих і складних коригувань щодо систем зберігання газу. Використання бурякового жому (Ж) — перспективний варіант, оскільки до його складу входять вуглеводи, які легко розщеплюються.

Пошук