Технології


Вплив органічного гумінового добрива «Тумат» на продуктивність цукрових буряків

Проблеми з забезпеченням продовольчої безпеки є одними з найбільших викликів людства. Вони погіршилися зі збільшенням населення світу до восьми мільярдів людей у ​​2022 році. Таким чином, важливо прийняти сучасні методи сільського господарства, здатні задовольнити глобальний попит на продовольство, використовуючи більш стійкі підходи, які зменшують деградацію ґрунтів та забруднення води. Одними з...


Вплив технологій вирощування цукрових буряків на інтенсивність та видову різноманітність бур’янів

Цукровий буряк (Beta vulgaris) є надзвичайно чутливою культурою до конкуренції бур’янів, особливо на ранніх стадіях свого росту. Ефективний контроль бур’янів є ключовим фактором успішного виробництва буряків. Бур’яни є основною біотичною причиною втрати врожайності всіх польових культур. Структура сівозміни, проміжні культури і різні способи обробітку ґрунту приносять ряд переваг...


Виробництво цукрових буряків без неонікотиноїдів: оцінка альтернатив для боротьби з попелицями, що передають віруси

Протягом трьох десятиліть неонікотиноїдні інсектициди дозволяли захищати посіви цукрових буряків від попелиці та вірусів, які вона переносить. Однак неонікотиноїди звинувачуються у зменшенні біорізноманіття, що, в свою чергу, призвело до того, що Європейський Союз заборонив використання насіння, обробленого неонікотиноїдами, а запити на екстрений дозвіл для їх використання, які щорічно подаються р...


Визначення морозостійкості сортів цукрових буряків на ранніх стадіях їх розвитку

Пізні весняні заморозки є найбільш небезпечним абіотичним стресом, що впливає на виживання сходів цукрових буряків. Тому дуже важливо визначити морозостійкість сортів на ранній стадії їх розвитку. У дослідженні оцінювалися фізіологічні та морфологічні реакції десяти сортів цукрових буряків (Ернестина, Ізабелла, Ортега, Серенада, Куно, Таурус, Туна, Могікан, Родео та Смілодон) під час дії стресу ві...


Бурякове насіння та технологія його виробництва (частина 1)

Цукор займає дуже важливе місце в харчуванні людини, оскільки він є хорошим джерелом енергії. Незважаючи на те, що цукор можна виробляти з різних культур, світове виробництво цукру включає цукрову тростину та цукрові буряки, які є двома основними видами цукроносної сировини. Цукровий буряк вирощують у країнах північної півкулі, тому що йому потрібен прохолодний клімат і помірні опади. Цукор, отрим...


Як фосфорне підживлення зменшує вплив засоленості на врожаність і якість цукрових буряків

Засоленість є основною проблемою, яка впливає на продуктивність сільського господарства через скорочення врожайності широкого спектру сільськогосподарських культур у кількох регіонах світу. Засоленість постійно збільшується в багатьох частинах світу і стає серйозною екологічною проблемою, з якою стикається населення, особливо в посушливих регіонах. Підраховано, що більше половини сільськогосподарс...


Ефективність азотного живлення цукрових буряків (частина 1)

Цукровий буряк (Beta vulgaris) і цукрова тростина (Saccharum officinarum) — рослини, які вирощуються переважно як сировина для виробництва цукру. Вирощування цукрової тростини для виробництва цукру почалося в Індії в 2000 році до нашої ери, тоді як цукровий буряк є відносно молодою рослиною і вирощується з кінця 18 століття. Цукровий буряк біологічно пристосований до помірного кліматичного п...


Позакореневе застосування нанокремнію на цукрових буряках

Цукровий буряк (Beta vulgaris) відомий як рослина, стійка до водного стресу, порівняно з багатьма іншими сільськогосподарськими культурами. Проте на ранніх стадіях розвитку рослини дефіцит води може зашкодити її росту та розвитку. Дефіцит води, що виникає на початкових етапах росту цукрових буряків, може не тільки серйозно перешкоджати розвитку листового апарату, але й меншою мірою обмежувати ріст...

Пошук