Виробництво цукрових буряків


Тепломасообмін капсулювання (інкрустування) насіння буряка цукрового у стані псевдозрідження

Наведено результати експериментальних досліджень теплообміну процесу капсулювання водним розчином плівкоутворювача насіння буряка цукрового у стані псевдозрідження. Отримане рівняння у критеріальній формі для визначення коефіцієнту тепловіддачі від повітря до поверхні насіння під час капсулювання.  


Обґрунтування доцільності використання надземної частини буряків у виробництві оздоровчих харчових продуктів

Наведено результати експериментальних досліджень білкового та амінокислотного складу надземної частини столового, цукрового та кормового буряків, обґрунтовано перспективи її використання для збагачення традиційних харчових продуктів. Вивчено фракційний склад білків надземної частини та перерозподіл фракцій білків при різних методах оброблення сировини. Зроблено висновок щодо доцільнос- 9 ті застос...


На барикадах цукрової ГМО-революції: американський досвід

Генна інженерія вже давно не є новинкою у рослинництві. Наука досягла рівня, коли успішним генетичними маніпуляціями можна робити рослини стійкими до захворювань, дії гербіцидів, шкідників, кліматичних умов, або ж насичувати поживними речовинами та змінювати інші фізіологічні особливості. Не так давно ринок України підкорила генетично-модифікована соя, толерантність до гербіцидів дозволила фермера...

Пошук