Технологія виробництва цукру


Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку з використанням додаткових реагентів

Підтверджено високу ефективність схеми очищення з прогресивною переддефекацією, переддефекосатурацією та використанням додаткових хімічних реагентів. Використання дигідрофосфату амонію на початковій та завершальній стадіях очищення в зоні рН20 11,5 ... 11,3 дозволяє інтенсифікувати хімічні та адсорбційні процеси, внаслідок утворення гідроксилапатиту з високою питомою поверхнею сорбції. Введе...


Дослідження безперервного контролю інфікованості сокостружкової суміші в дифузійних апаратах

Наведені величини неврахованих втрат цукру, які виникають при дії мікроорганізмів в процесі екстракції соку в дифузійних апаратах. Розглянуто основні лабораторні методи визначення степені інфікованості дифузійного соку. Проведені випробування автоматичного безперервного визначення степені інфікованості соку шляхом вимірювання редокс-потенціалу соку в дифузійних апаратах з використанням редокс...


Вплив порушень технологічних режимів виробництва на якість цукру

Розглянуті відхилення від оптимальних умов проведення технологічних процесів, які призводять до погіршення якості цукру. Проаналізовано вплив параметрів на кольоровість цукру, вміст сторонніх 29 домішок та золи. Приділена увага заходам щодо попередження мікробіологічного забруднення білого цукру та зменшення утворення пластівців у підкислених розчинах.   


Визначення швидкості фільтрування суспензій сатураційних соків під тиском

 В статті наведено аналіз та порівняння різноманітних механізмів затримки частинок твердої фази суспензії фільтрувальним шаром. На основі результатів теоретичних та експериментальних досліджень доведено не повну відповідність фільтраційного коефіцієнту швидкості фільтрування суспензій сатураційних соків під тиском. Приведено конструкцію та принцип роботи вдосконаленого пристрою для визна...

Пошук