Біопаливо


Характеристика вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва з позицій здорового харчування

На основі аналізу літературних даних та власних теоретичних і експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність використання вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва – жому та меляси для створення нових харчових продуктів та біологічно активних добавок до їжі оздоровчого призначення. Багатий біокомпонентний склад жому та меляси повинен стати істотною складовою у подоланн...


Дослідження впливу вибраних якісних параметрів коренеплодів цукрових буряків на вміст в них сахарози

Мета праці – визначити вплив вмісту калію, натрію і α-аміноксилотного азоту на вміст сахарози під час зберігання коренеплодів цукрових буряків. Досліджувалися три зразки коренеплодів цукрових 19 буряків у три періоди. Крім цього, ми спробували визначити взаємозв’язки між результатами вибраних якісних параметрів та вмістом сахарози у коренеплодах цукрового буряка.


Біокаталіз некрохмальних полісахаридів після спиртової барди при виробництві біоетанолу із крохмалевмісної сировини

Показана можливість використання фільтрату барди у вигляді повного замінника технологічної води у технології спирту. Досліджено вплив підлуження барди та внесення целюлолітичного фер- 41 ментного препарату на якісні показники зрілої бражки. Запропонована схема обробки барди, що забезпечить повну її утилізації та дозволить збільшити вихід спирту на 2,1 дал/т сировини. Ключові слова: післяспиртова б...


Зброджування цукровмісних продуктів цукрового виробництва в біоетанол

Визначено фізико-хімічний склад напівпродуктів цукрового виробництва з точки зору придатності їх для зброджування в біоетанол. Досліджено динаміку накопичення спирту впродовж бродіння та якісні показники зрілої бражки. Встановлено доцільність перероблення відтоку другої кристалізації в біоетанол.

Пошук