Технологічні рішення по відновленню родючості та мікробіологічного оздоровлення ґрунтів

 

В останні роки все більше сільськогосподраських виробників як в Україні, так і за кордоном, звертають увагу на важливий чинник, який впливає на збільшення урожайності тих культур, які вони вирощують, — ґрунт та його біоту. Компанія «БТУ-Центр» пропонує варіанти вирішення даного питання, а саме — покращення біологічної активності ґрунту та підвищення урожайності.

За матеріалами виступу Олександра Шморгуна, керівника напрямку польових культур, канд. с.-г. наук компанії «БТУ-Центр», на тему «Технологічні рішення по відновленню родючості та мікробіологічного оздоровлення ґрунтів» у ході цукрової конференції «Sugar World 2021» (м. Тернопіль, 2 березня).

Група компаній «БТУ-Центр» працює на ринку України 22 роки. Все починалося з нафтопереробної промисловості, тобто з розробки препаратів по очищенню ґрунту після добування нафти. В останні роки діяльність компанії більшою мірою направлена на розробки та виготовлення біопрепаратів, які можна використовувати як в органічному землеробстві, так і в інтегрованому, поєднуючи застосування добрив, хімічних засобів захисту з біологічними препаратами. Ще один напрямок, який розвиває компанія, — медицина. Щороку «БТУ-Центр» виробляє значну кількість біопрепаратів, у компанії працюють більше 400 людей. Співпрацює як із великими господарствами та агрохолдингами, так і з господарствами, які мають незначні площі в своєму обігу.

Від селекції до впровадження

«БТУ-Центр» має власне виробництво, музей штамів, лабораторії, які виготовляють продукцію, складські приміщення, а також логістичний парк. У 2020 році було створено Інститут прикладних біотехнологій, де проводяться дослідження по визначенню біоти в ґрунті, аналізи насіння тощо. Крім цього компанія має структурний підрозділ по супроводженню сільськогосподарських виробників, а також відділ, який працює з країнами світу, які звертають увагу на діяльність мікроорганізмів у ґрунті, чиї технології направлені не лише на забезпечення рослин елементами живлення і стимуляції урожайності, а також на розвиток життєдіяльності тих ґрунтових бактерій, що сприяють збільшенню урожайності. Щороку компанія проводить значну кількість дослідів, працює в різних проектах, лабораторії проводять різні аналізи ґрунтів та насіння.

ЕКОСТЕРН — біодеструктор стерні

Одним із препаратів, які пропонує компанія, є Екостерн, до його складу входить набір мікроорганізмів — бактерії та гриб Trichoderma. Даний препарат направлений на розкладання решток рослини-попередника, а також працює на обмеження патогенної мікрофлори в ґрунті, яка сприяє поширенню хвороб на культурних рослинах.

Даний препарат вноситься під основний обробіток ґрунту або по рослинним решткам попередника, проводиться дискування та його заробка.

На даний момент компанія розробила новий препарат у сухій формі Trichoderma для господарств, які за технологією вносять аміак або аміачну воду, який вноситься навесні після внесення аміаку, так як аміак та аміачна вода знищують та дезинфікують те, що є в ґрунті. Цей препарат також можна вносити рано навесні під закриття вологи або під проведення інших заходів.

Зміна інтенсивності деструкції соломи і вмісту гумусу в ґрунті

Протягом 5 років в Інституті ім. Л. Погорілова проводилися дослідження застосування деструктора на полях із власною сівозміною. На полях установи визначався ступінь розкладання рослинних решток. У середньому за 4 роки застосування препарату Екостерн деструкція покращилася майже вдвічі, порівняно з контрольним варіантом. Крім того внесення даного препарату мало позитивний вплив на динаміку збільшення вмісту органічної речовини.

Вплив Екостерну на мікрофлору ґрунту

Для перевірки ефективності пригнічення ґрунтової мікрофлори при застосуванні Екостерн було взято зразки ґрунту для мікологічного аналізу з 10 господарств, які застосовували даний деструктор. На діаграмі видно, що в контрольному зразку вміст патогенних видів грибів практично такий же, як і вміст сапротрофних грибів, а на полях господарств, які вносили деструктор, вміст сапротрофів більший, ніж патогенної мікрофлори.

У розрізі патогенної мікрофлори, в контрольному зразку було виявлено значну кількість Fusarium, Phizopus, Alternaria, а після внесення деструктору на частині поля, де поводилися дослідження, кількість патогенної мікрофлори значно зменшилася.

Перевірка роботи деструктора

Побачити дію даного препарату в ґрунті можна візуально — шляхом розкопування рослинних решток, або навесні, коли проводиться обробіток ґрунту, або по розвитку посіяної культури. Також можна провести лабораторний відбір рослинних решток для визначення їх маси та ступеню розкладання чи провести мікологічний аналіз ґрунту для визначення кількісного та якісного складу мікрофлори ґрунту.  

Екостерн у технології вирощування цукрових буряків

У 2020 році на базі ТОВ «Астарта-Київ» у Полтавській області було проведено експеримент, метою якого було відслідкувати вплив препарату Екостерн на ріст і розвиток рослин на протязі вегетаційного періоду, а також визначити його вплив на урожайність та цукристість буряку, прорахувати економічну ефективність від використання препарату.

Під час дослідження вносився деструктор Екостерн (1,5 л/га) разом із КАС (100 кг/га) на буряковому полі площею 30 га. Навесні після посівної цукрових буряків у травні проводилося обстеження, у ході якого було виявлено краще розвинену кореневу систему там, де вносився препарат.

21 серпня 2020 року проводилося попереднє обстеження, під час якого визначалася біологічна врожайність буряків. Вибірка була значно більшою, ніж показано на фото, в середньому приріст маси коренеплоду складав 0,74 кг/га, в кінцевому підсумку агрономи отримали значний приріст врожайності на ділянці, де використовувався деструктор Екостерн.

Декструктор можна вносити з чистим КАСом, але його краще заправляти зразу на полі, так як період його внесення не повинен перевищувати 2 год, тому що потім починає знижуватися титр препарату. Окрім зменшення кількості патогенної мікрофлори та прискорення процесу розкладання керівник одного господарства відзначив, що коли він обробляв половину поля деструктором протягом 2 років, то вже на 3 рік виявив зменшення витрат пального на обробіток ґрунту, тобто за рахунок внесення Екостерну покращується структура ґрунту.

Граундфікс — комплексне ґрунтове добриво

У ґрунті міститься значна кількість доступних форм калію та фосфору. Компанія «БТУ-Центр» розробила препарат Граундфікс, до складу якого входять мікроорганізми, а саме бактерії Azotobacter, Bacillus megaterium тощо, за рахунок дії яких у ґрунті збільшується кількість доступних та рухомих форм фосфору та обмінного калію. Протягом 4 років проводилися аналізи ґрунту, в ході яких було виявлено подібну тенденцію для азоту, але так як він дуже рухомий, а рослина його споживає більше, то ця тенденція була меншою, ніж для фосфору та калію.

Даний препарат можна вносити під основний обробіток ґрунту восени або навесні в рядок разом із РКД. Крім того Граундфікс також чудово вноситься з КАСом. Для внесення препарату з РКД, ці комплексні добрива потрібно розбавити з водою у співвідношенні 1:1 або провести тест на сумісність, тому що через певний час після розбавлення Граундфіксу з РКД відбувається коагуляція, в результаті чого можуть забиватися форсунки в сівалці. Граундфікс із КАСом вноситься у більшості випадків на озимий ріпак під час раннього весняного підживлення та на озиму пшеницю.

Ефективність застосування Граундфіксу на цукровому буряку

У 2018 році на Харківщині проводилося дослідження застосування Граундфіксу на цукрових буряках. Даний препарат вноситься у нормі 5 л/га буряків, але його норма зменшується до 1 л/га, якщо його вносити в рядок із РКД.

У даному дослідженні Граундфікс вносився в нормі 5 л/га за 5 днів до посіву під передпосівну культивацію. Глибина заробки в ґрунт складала 4-6 см. У результаті внесення даного препарату цукрові буряки були краще розвиненими, порівняно з контрольним зразком (без використання біопрепаратів).

Проводилася біологічна оцінка врожайності буряків, приріст якої склав майже 20 т. Варто відзначити, що застосування даного препарату на цукрових буряках впливає не тільки на їх урожайність, але й на цукристість.

У 2020 році у Полтавській області проводилося ще одне дослідження внесення Граундфіксу (1 л/га) з РКД (35 л/га) аплікаторами в період посіву цукрових буряків. 6 липня проводилося обстеження, під час якого було виявлено приріст маси коренеплоду в середньому майже на 1 кг, порівняно з контрольним зразком.

Захист від промивання гербіцидів

Окрім ґрунтових препаратів, які можуть застосовувати  виробники цукрових буряків, компанія пропонує прилипач, який можна застосовувати з ґрунтовими гербіцидами. За рахунок його застосування, особливо на легких ґрунтах, коли випадає значна кількість нерівномірних опадів, зменшується промивання гербіцидів до насінини, відповідно зменшується токсичність для рослин.

Stop-Стрес — інноваційна програма з мікробними препаратами

Крім даного препарату «БТУ-Центр» має інноваційну програму з мікробними препаратами «Stop-Стрес», в якій підібрані препарати Липосам, Азотофіт та Органік Баланс, дія яких направлена на зняття хімічних або погодних стресів у рослини.

Граундфікс + «Stop-Стерс» у технології вирощування цукрового буряку

У 2018 році в Тернопільській області у ТОВ «Мрія Трейдинг» проводилося дослідження переропосівного внесення Граундфіксу (5 л/га) з ґрунтовим гербіцидом Липосамом (0,5 л/га) у поєднанні з програмою «Stop-Стрес» для обробки посівів під час вегетації перед змиканням рядів. У результаті цього під час збирання приріст урожайності буряків склав 23 т.

Застосування Граундфіксу в поєднанні з програмою «Stop-Стрес» мало значний вплив на масу та цукристість коренеплодів. Там, де вносилися препарати, вміст цукру та маса одного коренеплоду були більшими, порівняно з контрольним зразком.

Ефективність застосування Липосаму на цукровому буряку

Проведене в 2017 році дослідження підтвердило, що застосування Липосаму на цукрових буряках значно зменшує забур’яненість, порівняно з контрольним зразком.

Підвищення посухостійкості рослин

У 2020 році в Інституті прикладних біотехнологій було проведено дослідження використання Липосаму під час поливу рослин кукурудзи. Контрольний зразок поливався тільки водою, а дослідний — водою у суміші з Липосамом. Коли полив припинився, рослини, які оброблялися Липосамом, виявилися більш стійкими до вилягання. Після відновлення поливу рослини, оброблені Липосамом, швидше та краще відновили вегетацію, порівняно з контрольним зразком.

Кожне господарство підходить індивідуально до підбору даних препаратів, у залежності від системи обробітку ґрунту, системи добрив та сівозміни. Крім того, що дані препарати покращують вище перелічені функції, застосування Граундфіксу не тільки покращує доступність рухомих форм фосфору та калію, але й також підвищує ефективність використання добрив, які вносяться в ґрунт. Більше того, внесення Граундфіксу допомагає зменшити кількість внесених добрив на 10-20%, залежно від агрохімічного аналізу ґрунту. Підбір усіх препаратів проводиться в залежності від технології, яку використовує господарство.


202