Новини України цукор, виробництво, реалізація, Верховна Рада, закон, державне регулювання
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 32, ст. 268 із наступними змінами).

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. У частині першій статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 2000 р., № 3, ст. 23) слова «крім обов’язкових мінімальних цін на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» та квоти «В» і цукру квоти «А», які визначаються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» виключити.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.