Новітні підходи до збільшення врожайності та поліпшення якості цукрового буряка

 

Урожайність цукрових буряків визначається двома головними показниками — масою коренеплодів і їх цукристість. Багатий урожай та висока цукристість буряків забезпечують максимальний вихід цукру з гектару. Урожайність коренеплодів та їх цукристість в значній мірі залежать від збалансованого живлення цукрових буряків, яке включає в себе всі необхідні макро- та мікроелементи.

Збільшення врожайності цукрових буряків на 15-60% можна досягти завдяки застосуванню оптимальних екологічно збалансованих доз органічних та мінеральних добрив. Найвищу врожайність цукрових буряків (80-90 т/га) можна отримати в органо-мінеральній системі удобрення. Із цією метою ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП», виробник органо-мінеральних добрив, пропонує новітні підходи до збільшення врожайності та якості цукрових буряків.

За матеріалами виступу Олександра Аніськовцева, ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП», на тему «Новітні підходи до збільшення врожайності та поліпшення якості цукрового буряка» у ході цукрової конференції «Sugar World 2021» (м. Тернопіль, 2 березня).

ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП» — це підприємство хіміко-технологічного профілю, орієнтоване на нафтогазову, лісопереробну та сільськогосподарську галузі.

Інноваційні технології збільшення врожайності цукрового буряку

Інноваційне товариство ІНВЕП пропонує три новітні підходи до збільшення врожайності цукрового буряку.

Перша технологія включає застосування добрива в чистому вигляді, в результаті чого врожайність збільшується на 15-60%. Компанія переконана, що з використанням новітніх підходів у виробництві урожайність цукрових буряків з легкістю може досягати 80-90 т/га.

Добрива ТОВ «Інноваційне товариство ІНВЕП» сертифіковано Держреєстром та мають органічний сертифікат. Підприємство працює на ринку добрив вже більше 10 років та реалізовує три види добрив: Гумат Калію, Гумат Натрію та мікроелементи в хелатній формі (Хелати МЕ).

Що таке добриво «Живиця»

Добриво «Живиця» — це високоефективне органо-мінеральне добриво з мікро- та макроелементами в хелатній формі, яке володіє властивостями стимулятору росту рослин і являється антидепресантом для всіх сільськогосподарських культур.

Дія добрива направлена на укріплення коріння, стимулює ріст та розвиток самої рослини, поліпшує якості врожаю, а також знімає гербіцидний стрес із рослин. Органічний склад добрива дозволяє застосовувати його в органічному землеробстві.

Інноваційне товариство ІНВЕП гарантує збільшення врожайності від 15 до 60%. Добриво збільшує стійкість рослини до перепадів температур, морозу та посухи, покращує якість врожаю (збільшує вміст білку, цукристість, клітковину (10-30%)), збільшує стійкість рослини до шкідників, зменшує стрес від пестицидів, а також збільшує ріст та розвиток зеленої маси рослини.

Як це працює

У чистому вигляді добриво Гумат Калію працює через листя, кореневу систему та безпосередньо в ґрунті.

Через листя:

 • Введення мікроелементів через устячка і тканини листя;
 • Інтенсифікація поглинання вуглекислоти через листя;
 • Покращення процесу фотосинтезу та дихання рослини;
 • Збільшення кількості хлорофілу в листі;
 • Регулювання синтезу і транслокації вуглеводів всередині рослини;
 • Посилення вуглеводного та білкового обміну в рослинах.

Через кореневу систему:

 • Збільшення доступності кисню до дихальної системи рослини під час інтенсивної вегетації через її мембрани;
 • Каталітичне вилучення СО2 з осадових порід ґрунту завдяки дії гумінових кислот і насичення рослини вуглекислотою шляхом поглинання через коріння;
 • Підсилення життєдіяльності мікроорганізмів ґрунту навколо кореневої системи.

У ґрунті:

 • Збереження поживних речовин і вологи в ґрунті навколо кореневої системи;
 • Деструкція стерні та перетворення залишків гниючого листя в органічне азотне добриво;
 • Підведення хелатних мінералів до корінців рослини в біодоступній формі;
 • Збільшення аерації ґрунту і забезпечення активної діяльності черв'яків.

Лінійка препаратів добрива «Живиця» (чорним виділено ті препарати, які Інноваційне товариство ІНВЕП рекомендує використовувати в технологічних картах цукрового буряку)

Для фермерських господарств та агрохолдингів підприємство виготовляє та реалізує добриво ЖИВИЦЯ наступних марок:

Органо-мінеральні добрива на основі Гумату Калію:

 • Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію (універсальне);
 • Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію (технічні, зернові);
 • Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію (олійні, бобові, овочеві);
 • Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси);
 • Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію (прилипач);
 • Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Калію (деструктор стерні);

Органо-мінеральні добрива на основі Гумату Натрію:

 • Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Натрію (універсальне);
 • Добриво ЖИВИЦЯ Гумат Натрію (укорінювач);

Мікродобрива на основі хелатуючих препаратів:

 • Добриво ЖИВИЦЯ Хелат-Бор, Мідь;                    Добриво ЖИВИЦЯ Хелат -Цинк;
 • Добриво ЖИВИЦЯ Хелат-Залізо                            Добриво ЖИВИЦЯ Хелат-Молібден;
 • Добриво ЖИВИЦЯ Хелат-Магній                         Добриво ЖИВИЦЯ Хелат-Марганець;

                                        • Добриво ЖИВИЦЯ Хелат-МоноКалійФосфат

Важливі елементи живлення цукрового буряка

Важливими елементами для живлення цукрових буряків є фульвова та гумінова органіка, амінокислоти, вітаміни, ауксини та фітогормони, так як вони сприяють стимуляції росту рослин.

Основні фізико-хімічні показники добрива ЖИВИЦЯ Гумат Калію/Натрію

До складу добрива ЖИВИЦЯ входить не менше 430 г органіки, співвідношення гумінових та фульвових кислот становить 1 до 6, тобто фульвові кислоти краще проникають в рослину та несуть в собі вітаміни та мікроелементи. Уся лінійка добрив містить 11 г Mg/л, що особливо корисно для цукрових буряків.

Лінійка продуктів Інноваційного товариства ІНВЕП

Продукти, призначені для олійних, бобових та овочевих культур, збагачені бором (В), продукти для зернових та технічних культур збагачені цинком (Zn), «Фітопремікси» збагачені амінокислотами та вітамінами, які впливають на кореневу систему.

У лінійці продуктів компанії також присутні добрива для ягід, лохини та сільськогосподарських культур, які вирощуються на кислих ґрунтах (pH 4,4), крім того компанія має власну модель «Десртуктора стерні» та «Прилипач», який використовується під час гербіцидних обробок. Гумат Натрію більше направлений на вирощування овочів.

Хелати мікроелементів

Компанія може розробити формулу індивідуально під певні культури.

ТЕХНОЛОГІЯ 1 + 1 ˃ 2

Агротехнологія комплексного використання добрива ЖИВИЦЯ на основних фазах росту рослини:

 • Передпосівна обробка насіння
 • 3-х разове підживлення по листу в період вегетації
 • Підготовка поля перед висівом і деструкція стерні

Добриво застосовується у складі бакових сумішей разом із пестицидами і мінеральними добривами, розхід робочого розчину 200-300 л/га.

Перед посівом та обробкою насіння Інноваційне товариство ІНВЕП рекомендує використовувати в якості першого підживлення фітопремікси та укорінювач, які з амінокислотами, гетероксинами та фітогормонами прискорюють укорінення рослини. Під час першого підживлення у фазі 2-3 справжніх листків до фітопреміксів та укорінювача додається ЖИВИЦЯ Хелат-Бор, Мідь (0,5-1,0 л).

Агротехнологія інтенсивного підживлення та захисту цукрових буряків

Деструктор стерні допомагає підготувати поле до вирощування цукрових буряків, а також зменшити ризики виникнення та прояву захворювань, тобто біоти. Після посівної в рядки висіяного насіння рекомендується внести Хелат-Цинку. Дана схема забезпечує приріст врожайності на 20-30%.

Технологія застосування добрива ЖИВИЦЯ

Протягом 5 років Інноваційне товариство ІНВЕП досліджувало фази, важливі для обробки цукрових буряків. Часто фермери пропускають обробку насіння, проте результати польових досліджень показали, що 40% успіху залежать саме від цієї першої фази, яка направлена на розвиток кореневої системи, утримання в ґрунті залишку вологи та підживлення ґрунту гумусом.

 ІІ фазу, як правило, фермери пропускають, тому що проводять три або дві, а не чотири, обробки, але від цього немає ніякої шкоди.

Ефективність застосування добрива «Живиця»

Як правило, виробники цукрових буряків зацікавлені в тому, щоб отримати більшу врожайність, при цьому зменшивши витрати на обробки посівів. На прикладі озимої пшениці можна побачити, що використання добрива «Живиця» забезпечує середній приріст врожайності на 5-6 ц/га, при цьому на 1 га поля можна заощадити до 5 тис. грн.

У 2018-2020 рр. у Вінницькій області ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Томашпільський цукровий завод) застосовував ОМД «Живиця» на посівах озимої пшениці, соняшника та цукрових буряків, у результаті чого приріст врожайності пшениці склав більше 31% (7 230 грн/га у грошовому еквіваленті), а клейковина збільшилася на 12,5%, відповідно з 3 класу пшениця одразу перейшла на 2 клас. Соняшник також показав гарний результат, а врожайність цукрових буряків збільшилася на 9,3%, навіть незважаючи на те, що керівництво компанії вирішило не вносити добриво під час передпосівної обробки поля. Крім того, цукристість буряків збільшилася на 6,36%, а вміст цукру збільшився з 17 до 18%.

ТЕХНОЛОГІЯ 2 + 1 ˃ 3

Добриво ЖИВИЦЯ + біостимулятори росту рослин

Біостимулятори росту рослин — це композиція біологічно-активних сполук: амінокислот, вільних жирних кислот, фітогормонів, вітамінів, полісахаридів та мікроелементів (K₂О, Na, Fe, Zn, Mn, Cu, Mg, Ca, Co), які вирощуються як бактерії.

Інноваційне товариство ІНВЕП працювало з Регоплантом компанії «Агробіотех», яка практикує біотехнологічне вирощування гриба-епифіту на коренях женьшеню.

Як це працює — синергичне підсилення направленої дії двох продуктів

На Закарпатті на базі ФГ «Плеша В.В.» проводився експеримент на кукурудзі, в ході якого було виявлено, що Регоплант забезпечив приріст урожайності на 7,27%, «Живиця» — +18,23%, а там, де вони вносилися разом, урожайність збільшилася на 36,4%.

Добриво «Живиця» + Біостимулятор росту рослин Регоплант, в-во «Агробіотех»


269