ТОВ "СП "Білий колодязь" (ц/з 1 ім. Петровського)

 

Білий колодязь, 1 імені Петровського цукровий завод

Адреса потужностей: вул. Заводська, 2, смт. Білий Колодязь, Вовчанський район, Харківська область, 62540.

Історія становлення цукрового заводу ТОВ СП «Білий Колодязь» сягає далекого 19 століття.

У 19 столітті с. Білий Колодязь і навколишні землі перейшли у власність великого поміщика генерала М.А.Скалона. Він мав 8 тисяч десятин землі. В економії були дослідне поле, метеорологічна станція, багато великої рогатої худоби і коней, вівцезавод, цегельня, млин і цукровий завод, збудований в 1837 році. На той час завод виробляв за рік на 500 тис. крб. продукції. Щороку під цукрові буряки відводили приблизно 550 десятин землі.

У 1896 році поблизу села прокладено залізницю, яка зв’язала цукрові заводи Курської та Харківської губерній. Побудова залізниці дала поштовх для дальшого розвитку цукрової промисловості. У 1899 році на цукровому заводі в Білому Колодязі працювало понад 550 постійних робітників. За сезон цього ж року вироблено 181 тис. пудів цукру.

На початку 1905 року в Білому Колодязі, недалеко від залізниці, побудували новий цукровий завод, а старий знесли. На новому підприємтсві працювало понад 1000 робітників.

Технічні засоби виробництва були примітивні, переважала, в основному, ручна праця. Робочий день тривав 16-18 годин.

11 листопада 1905 року в Білому Колодязі розпочався страйк. Страйкарі вимагали 8-ми годинний робочий день із збереженням заробітної плати.

Із 1920 року цукровий завод перейшов у власність народу. Після громадянської війни завод був частково розграбований та зруйнований. Почалася відбудова цукрового заводу, який в 1921 році було пущено в дію.

13 серпня 1922 р. на прохання робітників цукровий завод був перейменований на честь радянського державного і партійного діяча Г.І.ПЕТРОВСЬКОГО. На заводі ширилось змагання за перевиконання виробничих планів по випуску продукції. Завдяки наполегливій праці робітників, завод добивався дедалі кращих показників по виробництву цукру, поліпшенню якості продукціїв.  

У 1930 році в Білому Колодязі розпочато реконструкцію заводу і створено радгосп по вирощюванню насіння цукрових буряків. Після реконструкції завод перетворено у комбінат, який було названо 1-Петровський цукровим комбінатом. У 1938 році він переробляв за добу 1,2 тис. т сировини.

У період нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз білоколодязькі цукровики частину устаткування комбінату евакуювали до м. Джамбула Казахської РСР та м. Токмака Киргизької РСР.

Після визволення селища розгорнулися відбудовні роботи цукрового комбінату. З 1947 році було пущено в дію цукровий комбінат.

У післявоєнні роки швидко нарощувалася потужність цукрового заводу. В 1951-1952 рр. середньодобова переробка буряків становила 1,3 тис. т, а в 1965 році вона досягла 2,2 тис. т.

Майже всі виробничі процеси на заводі механізовані. Все це сприяє підвищенню продуктивності праці.

У 1997 році 1-Петровський цукрокомбінат  було реформовано в ВАТ «Цукровий завод Перший ім.Петровського». Середньодобова потужність заводу 2,4 тис. т. Завдяки керівництву і працівникам підприємства показники роботи з кожним роком покращуються. Досягти високих показників вдається при чіткій організації виробництва, його технічного переоснащення.

Займаючись питаннями технічного переоснащення, вдалося замінити барабанну  мийку на коритну з двома ополіскувачами (це покращило якість стружки і збільшило добову переробку буряків на 4%), автоматизувати випарну станцію (що дозволило економити пару, паливно-енергетичні ресурси), стабілізувати поток „сік-сироп”.

Для збільшення потужності переробки буряків і зменшення втрат від розкладу встановлена нова конденсаторна башня.

Втілена автоматизована система контролю кількості готової  продукції.

У 2001 році цукровий завод було перейменовано в ТОВ Сільськогосподарське підприємство «Білий Колодязь». Середньодобова потужність заводу 2,65-2,7 тис. т буряків.

За останні роки було  автоматизовано дифузію, сатурацію, конденсаторну установку, конденсатні збірники, вакуум-апарати, проведена реконструкція парового котла, встановлені частотники.

У 2006 р. були замінені котли 1 та 2 сатурації. Завдяки втіленню схеми з відділенням осаду до основної дефекації на заводі низькі витрати вапна на очистку і як наслідок витрати каменю.

На цукровому заводі ТОВ СП «Білий Колодязь» неодноразово проводились різного рівня семінари. З метою переймання досвіду виробництва, спеціалісти підприємства відвідують інші заводи.

Для втілення у виробництво нових наукових розробок та досягнень, підприємство тісно співпрацює з науковцями, такими як Шалатонов В.М., Болотов М.Б. БРС

Усі працівники заводу зацікавлені в покращенні роботи підприємства.

У подальшому планується підвищувати потужність заводу, модернізувати виробничі процеси, що позитивно впливатиме на збільшення виробництва цукру і на покращення фінансового стану підприємства.