Beginning of sugar-refining season 2020/2021 (updated)

 

Sugar-refining season 2020/2021 MY officially started on September, 5, 2020.

  1. September 5 — «Radekhivskyi Sugar» LLC (Radekhiv Production)
  2. September 10 — «Tsukoragroprom» LLC, Yaresky Sugar Refinery
  3. September 12 — «Chervonskyi Tsukrovyk» PE
  4. September 15 — «Starokostiantynivcukor» LLC
  5. September 16 — «Radekhivskyi Sugar» LLC (Khorostkiv Production)
  6. September 19 — «Tsukoragroprom» LLC, Zhdanivka Sugar Refinery
  7. September 19 — «Gorodyshche-Pustovarivsk Sugar Refinery» PC
  8. September 20 — «Yuzepho-Mykolaiv Agroindustrial Company» LLC
  9. September 20 — «Salyvonkivskyi Sugar Refinery» PC

As of September 21, 28,0 thousand tonnes of sugar are produced and 236,5 thousand tonnes of sugar beet are processed.


179