ЦУКОР УКРАЇНИ №3 (145)

 

Шановні колеги та партнери!

Раді повідомити вам, редакція журналу «Цукор України» випустила «Телефонний довідник: бурякоцукровий комплекс України, Білорусі та Молдови – 2019».

З метою придбання звертайтеся до нас:

за телефонами: моб.: (098) 467-53-32

за електронною адресою: ukr.sugar.journal@gmail.com


      ЗМІСТ

      НОВИНИ
2     Україна

3     СНД

4     Світ    

      ТЕХНІКА & ТЕХНОЛОГІЇ  

5      Дослідження адсорбційного видалення барвних речовин під час карбонатизації
        [А.С. Мартинюк, В.М. Логвін] 
        У статті значну увагу приділено барвним речовинам, їх впливу на якість готової продукції. Представлено результати експериментальних досліджень на основі яких запропоновано способи підвищення ефективності видалення барвних речовин.

9      Особливості обліку спирту етилового денатурованого
        [Г. О. Кизюн, О.С. Міщенко, Р.В. Бей, С.І. Олійник, А. А. Можаровська]
        У статті наведено особливості обліку спирту етилового денатурованого та визначення істинного значення об’ємної частки етилового спирту з урахуванням вмісту денатуруючих добавок.        

12     Biдносно хімічного складу та класифікації барвних речовин цукрового виробництва
         [Л.Д. Бобрівник] 
         У статті розглядається питання класифікації барвних речовин (колорантів) у цукровому виробництві. 

17    Узагальнення кінетики сушіння зв'язнодисперсних структурованих харчових продуктів
        [Г. О. Кизюн, О.С. Міщенко, Р.В. Бей, С.І. Олійник, А. А. Можаровська]
        У статті розглянуто вдосконалену класифікацію вологих дисперсних матеріалів, віднесених до групи зв'язнодисперсних речовин з малою пористістю.   

        ОХОРОНА ПРАЦІ  

 22     Політика організації у сфері охорони праці підприємства
          [В.З. Шишков, Я.В. Нирко, А.В. Шишков] 
          У статті розглянуті питання  стосовно формування політики підприємства в галузі охорони праці.

        АВТОМАТИЗАЦІЯ 

 28     Використання генетичного алгоритму при оптимізації роботи сатуратора за допомогою адаптивної системи оптимального керування
          [В.В. Полупан, В.М. Сідлецький]   
          У даній статті описано підхід до розробки модуля адаптивної системи оптимального керування з використанням генетичного алгоритму, що характеризується додатковими блоками, які направлені на оптимізацію режиму роботи сатуратора. 

 33     Аналітичні задачі підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення цукрового заводу
          [О.М. Зігунов, В.Д. Кишенько]      
          У статті розглянуті задачі моніторингу стану технологічних процесів, що вимагають аналізу взаємозв'язків великої кількості параметрів процесу і наступного синтезу додаткового інформаційного потоку, який характеризує певні стани процесу.   

        СИРОВИНА    

 39    Кагатна гниль - наслідок проблем вегетаційного періоду цукрових буряків     
         [Н.М. Запольська, Р.Я. Шендрик]       
         У статті розкриті причини, розвитку кагатної гнилі, яка призводить до значних втрат коренеплодів цукрових буряків при зберіганні у кагатах.

        ЕКОНОМІКА & УПРАВЛІННЯ  

 42    Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості України        
         [Н.Ю. Губенко, Г.К. Шматкова]       
         У статті розглянуті сучасні напрямки у розвитку зв΄язків цукрової та спиртової промисловості. 

 44    Інтегроване управління групами підприємств 
         [Л.М. Закревська, В.В. Рябенко]          
         Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці методичного забезпечення формування системи інтегрованого управління групами підприємств.    

Повна версія журналу


733